Fundacja "Warbud - Warto pomagać" jest Organizacją Pożytku Publicznego.

Numer KRS 0000313177
Societe Generale SA Oddział w Polsce
79 1840 0007 2213 3720 0810 1319

Co robimy

Pomoc społeczna

SURVIVAL BUDOWLANY

Fundacja jest jednym z mecenasów wydarzenia: Survival budowlany SPOT. To akcja organizowana z udziałem wolontariuszy ze środowisk akademickich – m.in. studentów kierunków projektowych i budowlanych (architektura, budownictwo, instalacje, urbanistyka). Pomysłodawcą akcji jest grupa architektów i branżystów, których łączy pasja. Akcja łączy naukę budowania z warsztatami edukacyjnymi i kreatywnymi. Dzięki niej remontowany jest jeden z obiektów bazy harcerskiej – świetlica w Rajcu k. Radomia, która przez dziesięciolecia służyła pokoleniom lokalnych harcerzy.

CENTRUM POMOCY DZIECIOM

Centrum Pomocy Dzieciom to projekt fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Dzieci Niczyje). Swoje działania koncentruje ona na ochronie najmłodszych przed krzywdzeniem. Doświadczenie przemocy ma wiele negatywnych konsekwencji dla dziecka – zaburza jego rozwój umysłowy, emocjonalny i społeczny, a skutki doświadczanej traumy mogą trwać latami. Dlatego ważnym jest stworzenie miejsca, w którym maluchy znajdą pomoc, a także podjęcie misji edukowania dorosłych, szczególnie tych pracujących w placówkach oświatowych, opiekuńczych lub leczniczych w zakresie rozpoznawania najmłodszych ofiar przemocy.

 

Wkład fundacji „Warbud – Warto pomagać”:

przekazanie darowizny na rzecz budowy Centrum Pomocy Dziecka

 

WIECZÓR MARZEŃ

Czerwiec to miesiąc dziecka – czas festynów, zabawy, lodów i waty cukrowej. Niestety, nie wszystkie dzieci mogą otrzymać prezent czy pójść na piknik. Nie na każde z nich czeka niespodzianka. Wielu najmłodszych – niepełnosprawnych lub nieuleczalnie chorych – na co dzień zamkniętych jest w czterech ścianach mieszkania bądź szpital. Ich rodzice, pochłonięci walką o życie swoich podopiecznych, często nie mają środków i sił na zorganizowanie specjalnych atrakcji. Celem projektu – wspólnej inicjatywy warszawskiego ZOO, fundacji Dziecięca Fantazja oraz naszej – jest podarować maluchom ich święto! Podczas 13 edycji około 250 dzieci wraz z opiekunami mogło bezpłatnie zwiedzić ZOO, podziwiać pokaz magika, posłuchać gry na bębnach, zjeść kiełbaskę z ogniska, poskakać na trampolinach i dmuchawcach, a także wziąć udział w wielu innych atrakcjach.

 

Wkład fundacji „Warbud – Warto pomagać”:

organizacja i wsparcie finansowe trzynastej edycji imprezy

 

 

NADZIEJE NA EURO

Ogólnopolskie Mistrzostwa Domów Dziecka Nadzieja na Euro to projekt, którego celem jest pokazanie dzieciom z domów dziecka, że jeśli tylko chcą, mogą wszystko, nawet zagrać na Euro! Akcja ma wiele edycji. Każdej z nich towarzyszyły ogromne emocje i niezwykłe atrakcje, a przede wszystkim tytułowa nadzieja – na zwycięstwo i lepszą przyszłość.

 

Wkład fundacji „Warbud – Warto pomagać”:

regularny sponsoring i wsparcie Ogólnopolskich Mistrzostw Domów Dziecka w Piłce Nożnej i Mistrzostw Świata Domów Dziecka w Piłce Nożnej od 2013 roku

 


MOKOTOWSKIE HOSPICJUM ŚW. KRZYŻA

Hospicjum niesie pomoc medyczną ludziom bezdomnym i ciężko chorym z najuboższych grup społecznych. Realizuje swoje cele, organizując poradnie i gabinety bezpłatnej pomocy lekarskiej, zakładając własne ośrodki leczenia szpitalnego, domy pomocy, schroniska dla bezdomnych oraz działając na wielu innych polach na rzecz poprawy warunków życia osób najuboższych.

 

Wkład fundacji „Warbud – Warto pomagać”:

 • wyposażenie nowego gabinetu w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny

 • wsparcie funkcjonowania Poradni Medycyny Paliatywnej

 • udział w remoncie Domu im. ks. Boduena – schroniska szpitalnego dla bezdomnych, ciężko chorych pacjentów

 • partycypowanie w budowie nowej sali szpitalnej

 • przekazanie środków na kontynuację programu Walka z chorobami płuc  oraz zakup lekarstw dla najuboższych


KOLONIE SOCJALNO-ZDROWOTNE W CHEŁMCU

Kolonie organizowane są rokrocznie (to już 24 edycje!) przez Nowosądecki Ośrodek Profilaktyki Społecznej. Z dwutygodniowych turnusów korzysta łącznie 160 dzieci i nastolatków z rodzin najuboższych, wielodzietnych, pokrzywdzonych przez los i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Podczas wyjazdów czekają na nich różnego rodzaju rozrywki, a także zajęcie edukacyjne, profilaktyczne, wychowawcze i psychoterapeutyczny. Każdy uczestnik kolonii otrzymuje również niezbędne do funkcjonowania rzeczy – plecaki, książki, zeszyty, przybory szkolne oraz odzież i obuwie.

 

Wkład fundacji „Warbud – Warto pomagać”:

współfinansowanie trzy lata z rzędu kolonii socjalno-zdrowotnych dla dzieci z ubogich rodzin z  regionu nowosądeckiego

 

WAKACJE DLA WOLSKIEJ MŁODZIEŻY

Parafia pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła przy ul. Chłodnej w Warszawie co roku organizuje wakacyjne wyjazdy dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia psychicznego i finansowego. W dwutygodniowych obozach, odbywających się w różnych lokalizacjach, bierze udział ponad 100 młodych osób, nie tylko świetnie się bawiąc, ale i ucząc – np. współpracy w grupie czy kreatywnego myślenia.

 

Wkład fundacji „Warbud – Warto pomagać”:

regularne wsparcie organizacji wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży

 

CHARYTATYWNY TURNIEJ PIŁKI PLAŻOWEJ

Turniej Piłki Plażowej został zorganizowany, by zebrać pieniądze na budowę nowego domu rodzinnego w Dąbrówce Strumiany. Fundacja Happy Kids – organizator imprezy – stworzyła już kilkanaście tego typu placówek. To miejsca, w których dzieci rodziców z odebranymi lub ograniczonymi prawami rodzicielskimi odbudowują wiarę w siebie, zyskują poczucie bezpieczeństwa i szczęśliwe dzieciństwo.

 

Wkład fundacji „Warbud – Warto pomagać”:

partnerowanie fundacji Happy Kids w organizacji wydarzenia

 

SENIORZY BIAŁOŁĘKI

Stowarzyszenie Seniorzy Białołęki zrzesza seniorów z warszawskiej dzielnicy, którzy chcą prowadzić zdrowy i aktywny tryb życia. Tym samym działa na rzecz poprawy warunków życia osób starszych i niepełnosprawnych. Dzięki organizacji różnorodnych wydarzeń o charakterze patriotyczno-historycznym, religijnym oraz integracyjnym, chcą zmienić stereotypy myślowe dotyczące miejsca i roli dojrzałych członków społeczeństwa.

 

Wkład fundacji „Warbud – Warto pomagać”:

przekazanie środków pieniężnych na wyjazd wakacyjny członków stowarzyszenia

 

SPADOCHRON
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Rozwoju Spadochron, działające przy Zespole Szkół w Płońsku, opiekuje się niepełnosprawnymi dziećmi, pochodzącymi z rodzin i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pomaga im i wychowuje je, organizując zajęcia terapeutyczne, integracyjne imprezy okolicznościowe, terapie sensoryczne oraz turnusy rehabilitacyjne. W ten sposób czyni świat dzieci i młodzieży odrobinę bardziej kolorowym!

 

Wkład fundacji „Warbud – Warto pomagać”:

wsparcie finansowe stowarzyszenia

 

WOJTUSIOWA IZBA

Fundacja Wojtusiowa Izba prowadzi Dom dla Ubogich Dzieci w Jabłowie. Placówka ta działa na terenach byłych PGR-ów i pomaga dzieciom z domów wielodzietnych, których rodzice nie mają szans na zasiłek socjalny czy pracę. Organizacja przeznacza pieniądze na bilety do szkoły, zeszyty, żywność, możliwość opłaty energii czy opał.

 

Wkład fundacji „Warbud – Warto pomagać”:

 

 • pomoc w remoncie placówki

 • pomoc finansowa

 • organizacja zbiórki żywności, odzieży i artykułów chemicznych dla 125 podopiecznych Domu dla Ubogich Dzieci w Jabłowie


POŻYWIENIE DAREM SERCA

Ponad 160 tysięcy dzieci w Polsce cierpi z powodu niedożywienia. Ma z tego powodu problemy z koncentracją, nauką. Nie radzi sobie w relacjach z rówieśnikami, przejawia agresję lub staje się obiektem agresji grupy. Fundacja Pożywienie Darem Serca stawia sobie za cel poprawę tej sytuacji. Poza dożywianiem młodzieży szkolnej prowadzi liczne działania pomocowe kierowane do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie całej Polski, m.in. realizując programy edukacyjno-wychowawcze, warsztaty sprzyjające łagodzeniu zjawisk patologii społecznej oraz przeciwdziałające izolacji i wykluczeniu.

 

Wkład fundacji „Warbud – Warto pomagać”:

wieloletnie wsparcie działań fundacji


NIE JESTEŚ SAMA

Od kilku lat współpracujemy z Domem Samotnych Matek na warszawskiej Białołęce. Pomaga on kobietom i dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Wkład fundacji „Warbud – Warto pomagać”:

 

 • organizacja zbiórki żywności, odzieży i artykułów chemicznych dotowanie zakupów podręczników szkolnych dla dzieci

 • przekazywanie środków na potrzeby bieżące (np. rachunki)

 • wolontariat pracowniczy

 

WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci to najstarsze w Polsce stowarzyszenie działające na rzecz najmłodszych i ich rodziców. Troszczy się o prawa, warunki życia, wychowanie i edukację dzieci. Chce im zapewnić wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, a także równość szans życiowych. Fundacja „Warbud – warto pomagać” wspiera TPD od lat na różnych polach.

 

Wkład fundacji „Warbud – Warto pomagać”:

 • dofinansowywanie wypoczynków w czasie wakacji i ferii

 • przekazanie funduszy na remont ośrodka kolonijnego w Olszance w powiecie żyrardowskim

 • dotowanie ośrodka adopcyjnego TPD, który pośredniczy w adopcjach, organizuje rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka

 • udział w wielu akcjach dobroczynnych, zbierających środki na pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych


SOS WIOSKI DZIECIĘCE

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce to pozarządowa organizacja dobroczynna. Jej misją jest niesienie pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej. Dla nich tworzone są rodzinne formy opieki zastępczej – Wioski Dziecięce – będące osiedlami 12-14 domków, w których dzieci mieszkają z nową rodziną.

 

Wkład fundacji „Warbud – Warto pomagać”:

przekazanie funduszy na modernizację domu w najstarszej Wiosce Dziecięcej w Biłgoraju – wspólnie z 10 spółkami należącymi do Clubu Pivot (zrzeszającego firmy przynależące do Grupy VINCI i działające w Polsce) zebraliśmy kwotę umożliwiającą remont jednego z domów rodzinnych

 
Serwis internetowy www.warbud.pl wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia i ułatwienia Ci korzystania z jego zasobów. W ustawieniach przeglądarki można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.s Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Twojego urządzenia końcowego. Szczegółowe informacje o celu używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.
nie pokazuj więcej tego powiadomienia