Poznaj Warbud

Historia

Rok 0000-00-00 00:00:00

Firma poszerzyła zakres wykonywanych usług o realizacje obiektów elektroenergetycznych oraz hydrotechnicznych.

Rok 1989

Włodzimierz Włodarczyk zakłada firmę budowlaną: Prywatne Przedsiębiorstwo WARBUD.

Włodzimierz Włodarczyk, ur. 6.08.1954 w Warszawie. Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej na Politechnice Warszawskiej. Założył i doprowadził spółkę Warbud do grona największych firm budowlanych w Polsce. Nagrodzony m.in. Honorową Statuetką Programu Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości, tytułem Najlepszego Menadżera oraz odznaką „Za zasługi dla budownictwa".

Przebieg drogi zawodowej:

 • W latach 1978 - 1985 rozpoczął pracę w Warszawskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego "Żelbet" - od funkcji koordynatora robót budowlanych na budowie zakładu licencyjnego "Masey Ferguson" w Warszawie, do Kierownika budowy.
 • 1985 - 1986 oddelegowany do Budimexu jako Kierownik robót drogowych i ziemnych realizował kontrakt "Adamiyah Bridge" w Bagdadzie (Irak).
 • Od 1987 do 1989 roku pełnił funkcję Kierownika Zespołu Budów w WPBP Żelbet.
 • W latach 1989 - 1992 był założycielem i właścicielem Prywatnego Przedsiębiorstwa Budowlanego "Warbud".
 • Po zakończeniu budowy hotelu "Mercure" w Warszawie (1993 - 1997) wraz z francuską firmą CBC (obecnie Vinci Construction) utworzył spółkę akcyjną Warbud SA obejmując funkcję Dyrektora Generalnego Spółki.
 • W latach 1997 - 2001 pełnił rolę Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Warbud SA.
 • Przez kolejne 3 lata był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Warbud SA, a od 01.01.2005 r. zajmował ponownie stanowisko Prezesa Zarządu w naszej firmie.
 • W dniu 29 lutego 2016 złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu spółki.

Nagrody:

 • złota statuetka Lidera Polskiego Biznesu 1999 przyznana przez Business Centre Club
 • tytuł Pracodawca Roku 2005 nadany przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa
 • Najlepszy Menedżer 2006 w kategorii największa firma budowlana oraz członek Walnego Zgromadzenia Zarządu Polskiej Gospodarki, wg Home&Market
 • Odznaka honorowa „Za zasługi dla budownictwa" nadana przez Ministerstwo Budownictwa, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie budownictwa
 • Medal im. dr Henryka Jordana przyznany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci za zasługi i pomoc w rozwoju opieki zdrowotnej oraz rekreacji wśród dzieci i młodzieży
 • Honorowa Statuetka Programu Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości 2010

Rok 1989

rozpoczyna działalność firma budowlana założona przez Włodzimierza Włodarczyka o nazwie Prywatne Przedsiębiorstwo WARBUD

Rok 1989

rozpoczyna działalność firma budowlana założona przez Włodzimierza Włodarczyka o nazwie Prywatne Przedsiębiorstwo WARBUD

Rok 1989

Wlodzimierz Wlodarczyk's private construction firm Prywatne Przedsiębiorstwo WARBUD begins operating.

Włodzimierz Włodarczyk, born 6 August 1954 in Warsaw. Graduated from the Faculty of Civil Engineering at Warsaw University of Technology. He founded and led the company Warbud one of the largest construction companies in Poland. Awarded including Honorary Statuette Promotion Program for Enterprise Development, Best Manager and the badge "For contributions to the construction industry."

 

Professional experience:

 • In 1978-1985 began working for the Zelbet industrial construction firm in Warsaw, in posts ranging from coordinator of building work on the Massey Ferguson plant in Warsaw, to site manager.
 • 1985-1986 Seconded to Budimex as manager of road and earth works on the Adamiyah Bridge contract in Baghdad (Iraq).
 • From 1987 to 1989 worked as Multi-Site Manager for WPBP Zelbet.
 • From 1989-1992 he was the founder and owner of the private building firm PP Warbud.
 • After the completion of Hotel Mercure in Warsaw (1993-1997), together with the French company CBC (now Vinci Construction) he created the company Warbud SA, becoming its Director General.
 • In 1997-2001 he acted as CEO and Director General of Warbud SA.
 • For the next three years he chaired the company's Supervisory Board, and since 1 January 2005 he has again held the post of CEO.
 • On 29 February 2016 he resigned from the post of CEO.

Awards include:

 • A gold "Leader of Polish Business" trophy in 1999.
 • The title "Employer of the Year 2005" in the Construction Industry awarded by PZPB - Polish Association of Builider Employers.
 • The title "Best Manager of the Year 2006" in the largest contruction company category and Member of General Meeting of Managers of the Polish Economy awarded by the monthly Home&Market.
 • Badge of Honour "For Merits to the Building Industry" awarded by the Ministry of Construction for outstanding achievement in the building sector.
 • Dr Henryk Jordan Medal awarded by the Children's Friends Association for his contribution and assistance in the development of health care and recreation for children and the youth.
 • Statuette of Honour of the Entrepreneurship Development and Promotion Program in 2010.

Rok 1989

Włodzimierz Włodarczyk fonde une société de BTP : Prywatne Przedsiębiorstwo WARBUD.

Włodzimierz Włodarczyk, né le 6.08.1954 à Varsovie. Diplômé de la faculté de génie civil de l'École polytechnique de Varsovie. Il a créé la société Warbud et en a fait une des plus grosses entreprises de BTP en Pologne. Distingué entre autres avec la Statuette d'honneur du Programme de promotion du développement de l'esprit d'entreprise, le titre du Meilleur Manager et la « Médaille du mérite du BTP ».

Parcours professionnel:

 • Dans les années 1978 - 1985, il travaille pour la société de construction d'ouvrages industriels Zelbet de Varsovie. Il commence par le poste de coordinateur des travaux sur le chantier de construction de l'usine Massey Ferguson à Varsovie pour y devenir ensuite chef de chantier.
 • Dans les années 1985 - 1986, délégué à la société Budimex en tant que chef de travaux de routes et de terrassement, il réalise le projet Adamiyah Bridge à Bagdad (Irak). 
 • De 1987 à 1989 il assume la fonction de Chef de Groupe de Chantiers au sein de la société WPBP Zelbet.
 • Dans les années 1989 - 1992 il est fondateur et propriétaire de la société de BTP Prywatne Przedsiebiorstwo Budowlane "Warbud".
 • Après la construction de l'hôtel Mercure à Varsovie (1993 - 1997) il crée, avec la société française CBC (actuellement Vinci Construction) la société anonyme Warbud SA dont il devient le Directeur Général.
 • Dans les années 1997 - 2001, il remplit la fonction de Président du Directoire et de Directeur Général de Warbud SA.
 • Pendant les 3 années qui suivent, il est Président du Conseil de Surveillance de Warbud SA, et depuis le 1.01.2005 il réoccupe le poste de Président du Directoire de notre société.
 • Le 29 février 2016 il a démissionné des fonctions de Président du Directoire.

Rok 1991

PP WARBUD podpisuje pierwszy duży kontrakt na wykonanie stanu surowego Hotelu Mercure w Warszawie.

Rok 2010-06-28 15:30:00

Podpisanie pierwszego dużego kontraktu na wykonanie stanu surowego Hotelu Mercure w Warszawie.

Rok 1991

Podpisanie pierwszego dużego kontraktu na wykonanie stanu surowego Hotelu Mercure w Warszawie.

Rok 1991

Podpisanie pierwszego dużego kontraktu na wykonanie stanu surowego Hotelu Mercure w Warszawie.

Rok 1991

PP WARBUD signs first large contract, for the basic sturcture of the Hotel Mercure in Warsaw.

Rok 1991

PP Warbud signe son premier gros contrat pour la réalisation des travaux de gros œuvre de l'Hôtel Mercure à Varsovie.

Rok 1992

PP WARBUD zostaje przekształcone w Spółkę Akcyjną typu joint venture, z udziałem francuskiego potentata budowlanego – firmy CBC (obecnie VINCI Construction, Grupa VINCI).

Rok 2010-06-25 15:30:00

PP WARBUD zostaje przekształcony w Spółkę Akcyjną typu joint venture z udziałem francuskiego potentata budowlanego – firmy CBC (obecnie VINCI Construction, Grupa VINCI).

Rok 1992

PP WARBUD zostaje przekształcony w Spółkę Akcyjną typu joint venture z udziałem francuskiego potentata budowlanego – firmy CBC (obecnie VINCI Construction, Grupa VINCI).

Rok 1992

PP WARBUD zostaje przekształcony w Spółkę Akcyjną typu joint venture z udziałem francuskiego potentata budowlanego – firmy CBC (obecnie VINCI Construction, Grupa VINCI).

Rok 1992

PP WARBUD is transformed into a joint stock company in association with the French Construction giant CBC (now VINCI Construction, a subsidiary of the VINCI Group).

Rok 1992

PP WARBUD se transforme en société anonyme de type « joint venture » avec la participation du leader français du BTP, la société CBC (aujourd'hui VINCI Construction, Groupe VINCI).

Rok 1993-1994

Już jako Warbud SA firma realizuje stany surowe obiektów wielu prestiżowych inwestycji warszawskich (w tym Atrium Business Center) oraz podpisuje pierwsze kontrakty z zakresu generalnego wykonawstwa (np. biurowiec dla Elektrim SA).

Rok 2010-07-29 15:32:00

W nowej formule firma realizuje stany surowe obiektów na wielu prestiżowych inwestycjach warszawskich (np. Atrium Business Center) oraz podpisuje pierwsze kontrakty z zakresu generalnego wykonawstwa (np. biurowiec dla Elektrim S.A.)

Rok 1993-1994

W nowej formule firma realizuje stany surowe obiektów na wielu prestiżowych inwestycjach warszawskich (np. Atrium Business Center) oraz podpisuje pierwsze kontrakty z zakresu generalnego wykonawstwa (np. biurowiec dla Elektrim S.A.)

Rok 1993-1994

W nowej formule firma realizuje stany surowe obiektów na wielu prestiżowych inwestycjach warszawskich (np. Atrium Business Center) oraz podpisuje pierwsze kontrakty z zakresu generalnego wykonawstwa (np. biurowiec dla Elektrim S.A.)

Rok 1993-1994

The new company Warbud SA erects many prestigious buildings in Warsaw (e.g. the Atrium Business Centre) and signs its first contracts as a general contractor (e.g. an office building for Elektrim SA).

Rok 1993-1994

La nouvelle société réalise les travaux de gros oeuvre de nombreux ouvrages de prestige à Varsovie (p.ex. Atrium Business Center) et signe ses premiers contrats en tant qu'entreprise générale (p.ex. immeuble de bureaux pour Elektrim S.A.).

Rok 1995

Spółka Warbud zawiera umowę na generalne wykonawstwo osiedla mieszkaniowego przy ul. Racławickiej w Warszawie i tym samym zapoczątkowuje działalność w sektorze budownictwa mieszkaniowego.

Rok 2010-10-01 15:36:00

Zawarcie umowy na generalne wykonawstwo osiedla mieszkaniowego przy ul. Racławickiej w Warszawie zapoczątkowało działalność w sektorze budownictwa mieszkaniowego. W ciągu następnych 10 lat Warbud SA odda do użytku ponad 1.000.000 m² powierzchni mieszkalnej w Polsce, stając się niekwestionowanym liderem w tym sektorze.

Rok 1995

Zawarcie umowy na generalne wykonawstwo osiedla mieszkaniowego przy ul. Racławickiej w Warszawie zapoczątkowało działalność w sektorze budownictwa mieszkaniowego. W ciągu następnych 10 lat Warbud SA odda do użytku ponad 1.000.000 m² powierzchni mieszkalnej w Polsce, stając się niekwestionowanym liderem w tym sektorze.

Rok 1995

Zawarcie umowy na generalne wykonawstwo osiedla mieszkaniowego przy ul. Racławickiej w Warszawie zapoczątkowało działalność w sektorze budownictwa mieszkaniowego. W ciągu następnych 10 lat Warbud SA odda do użytku ponad 1.000.000 m² powierzchni mieszkalnej w Polsce, stając się niekwestionowanym liderem w tym sektorze.

Rok 1995

Warbud becomes the general contractor for a residential estate at ul. Racławicka in Warsaw and enters the residential construction sector.

Rok 1995

La signature d'un contrat en tant qu'entreprise générale pour la construction d'une cité résidentielle rue Raclawicka à Varsovie marque le début de l'activité de Warbud dans ce secteur. Dans les 10 ans qui suivront, Warbud SA construira plus de 1 000 000 m² de surface habitable en Pologne et deviendra le leader incontestable du secteur.

Rok 1997

Firma wygrywa przetarg na budowę stacji A-15 Ratusz Metra Warszawskiego i tym samym debiutuje w dziedzinie budownictwa inżynierskiego.

Rok 2010-09-10 15:35:00

Warbud SA wygrał przetarg na budowę stacji A-15 Ratusz Metra Warszawskiego i tym samym zadebiutował w dziedzinie budownictwa inżynierskiego.

Rok 1997

Warbud SA wygrał przetarg na budowę stacji A-15 Ratusz Metra Warszawskiego i tym samym zadebiutował w dziedzinie budownictwa inżynierskiego.

Rok 1997

Warbud SA wygrał przetarg na budowę stacji A-15 Ratusz Metra Warszawskiego i tym samym zadebiutował w dziedzinie budownictwa inżynierskiego.

Rok 1997

Warbud SA tenders successfully for the contract to build station A-15 (Ratusz) for the Warsaw Metro, its first civil engineering project.

Rok 1997

Warbud S.A gagne l'appel d'offres pour la construction de la station de métro A-15 Ratusz (Hôtel de ville), faisant ainsi irruption sur le marché du génie civil.

Rok 1998

Początek realizacji obiektów komercyjnych: Warbud SA podpisuje umowę na wykonanie stanu surowego inwestycji Galeria Mokotów. Już za kilka lat Warbud SA zajmie pierwsze miejsca w rankingach wykonawców tego typu obiektów, w tym największych i najbardziej rozpoznawalnych centrów handlowych w Polsce. Łącznie firma wybudowała ponad 1500000 m² powierzchni komercyjnej.

Rok 2010-06-29 09:01:20

Firma zapoczątkowała realizację obiektów komercyjnych podpisując umowę na wykonanie stanu surowego inwestycji Galeria Mokotów. Już za kilka lat – w latach 2004-2007 – Warbud SA zajmuje pierwsze miejsca w rankingach wykonawców obiektów komercyjnych, w tym największych i najbardziej rozpoznawalnych centrów handlowych w Polsce. Łącznie firma wybudowała ponad 1.400.000 m² powierzchni komercyjnej.

Rok 1998

Firma zapoczątkowała realizację obiektów komercyjnych podpisując umowę na wykonanie stanu surowego inwestycji Galeria Mokotów. Już za kilka lat – w latach 2004-2007 – Warbud SA zajmuje pierwsze miejsca w rankingach wykonawców obiektów komercyjnych, w tym największych i najbardziej rozpoznawalnych centrów handlowych w Polsce. Łącznie firma wybudowała ponad 1.400.000 m² powierzchni komercyjnej.

Rok 1998

Firma zapoczątkowała realizację obiektów komercyjnych podpisując umowę na wykonanie stanu surowego inwestycji Galeria Mokotów. Już za kilka lat – w latach 2004-2007 – Warbud SA zajmuje pierwsze miejsca w rankingach wykonawców obiektów komercyjnych, w tym największych i najbardziej rozpoznawalnych centrów handlowych w Polsce. Łącznie firma wybudowała ponad 1.400.000 m² powierzchni komercyjnej.

Rok 1998

The company begins erecting commercial buildings: signing a contract to build the basic structure of the Galeria Mokotów mall. In just a few years Warbud SA will find itself at the top of rankings of constructors of such buildings, including Poland's largest and best-known retail centres. Overall the company has built commercial sites with a total area of more than 1,500,000 m2.

Rok 1998

La société entame la réalisation d'ouvrages commerciaux en signant le contrat de gros oeuvre dans le cadre du projet Galeria Mokotow. Quelques années plus tard, en 2004-2007, Warbud SA occupe les premières places dans les classements des entreprises réalisant des ouvrages commerciaux, parmi lesquels on compte les centres commerciaux les plus grands et les plus reconnaissables. Au total, la société a construit plus de 1 400 000 m² de surface commerciale.

Rok 1999

Warbud SA  uczestniczy w budowie pierwszego mostu podwieszanego, wykonując pylon Mostu Świętokrzyskiego w Warszawie. Nabyte doświadczenie procentuje przy realizacji kolejnych obiektów inżynierskich, m.in.: Mostu Siekierkowskiego w Warszawie, Mostu III Tysiąclecia w Gdańsku, Wiaduktu Obornicka w Poznaniu, Węzła Czerniakowskiego w Warszawie.

Rok 2010-06-29 09:01:57

Warbud SA wziął udział w budowie pierwszego mostu podwieszanego. Wykonano pylon Mostu Świętokrzyskiego w Warszawie. Nabyte doświadczenie zaprocentowało przy realizacji kolejnych obiektów inżynierskich: m.in. Mostu Siekierkowskiego w Warszawie, Mostu III Tysiąclecia w Gdańsku, Wiaduktu Obornicka w Poznaniu, Węzła Czerniakowskiego w Warszawie. W tym samym roku firma WARBUD została zarejestrowana jako spółka publiczna.

Rok 1999

Warbud SA wziął udział w budowie pierwszego mostu podwieszanego. Wykonano pylon Mostu Świętokrzyskiego w Warszawie. Nabyte doświadczenie zaprocentowało przy realizacji kolejnych obiektów inżynierskich: m.in. Mostu Siekierkowskiego w Warszawie, Mostu III Tysiąclecia w Gdańsku, Wiaduktu Obornicka w Poznaniu, Węzła Czerniakowskiego w Warszawie.

Rok 1999

Warbud SA wziął udział w budowie pierwszego mostu podwieszanego. Wykonano pylon Mostu Świętokrzyskiego w Warszawie. Nabyte doświadczenie zaprocentowało przy realizacji kolejnych obiektów inżynierskich: m.in. Mostu Siekierkowskiego w Warszawie, Mostu III Tysiąclecia w Gdańsku, Wiaduktu Obornicka w Poznaniu, Węzła Czerniakowskiego w Warszawie.

Rok 1999

Warbud SA takes part in the construction of a cable-stayed bridge for the first time, with the building of Swietokrzyski Bridge in Warsaw. The experience gained brought benefits in the execution of further civil engineering projects, including: Siekierkowski Bridge in Warsaw, the Bridge of the Third Millenium in Gdansk, the Obornicka road bridge in Poznan and Czerniakowska Junction in Warsaw.

Rok 1999

Warbud SA participe à la construction de son premier pont à haubans. Elle prend en charge la réalisation du pylône du pont Swietokrzyski à Varsovie. L'expérience acquise lors de ce projet bénéficiera à la société lors de la réalisation d'autres ouvrages d'art tels que le pont Siekierkowski à Varsovie, le pont du 3e Millénaire à Gdańsk, le viaduc Obornicka à Poznan et l'échangeur Czerniakowska à Varsovie. La même année, la société Warbud fait son entrée en bourse.

Rok 2000–2002

Firma intensywnie rozwija się. Działa na terenie całego kraju, dzięki filiom w Białymstoku, Lublinie, Poznaniu, Gdańsku i Krakowie.

Rok 2010-06-29 09:02:40

Pierwsze projekty wykonane poza województwem mazowieckim - w Krakowie, Gdańsku i Lublinie. W roku 2000 firma otrzymała także pierwszy certyfikat ISO 9002 z 1996 r.

Rok 2000–2001

Pierwsze projekty wykonane poza województwem mazowieckim - w Krakowie, Gdańsku i Lublinie.

Rok 2000–2001

Pierwsze projekty wykonane poza województwem mazowieckim - w Krakowie, Gdańsku i Lublinie.

Rok 2000-2002

The company grows intensively. It operates in the whole territory of Poland thanks to its branches in Białystok, Lublin, Poznań, Gdansk and Krakow.

Rok 2000-2001

Premiers projet réalisés en dehors de la voïvodie de Mazovie, à Cracovie, Gdańsk et Lublin. En 2000 la société obtient également son premier certificat ISO 9002 (1996).

Rok 2004

Struktura organizacyjna firmy zostaje dostosowana do działalności ogólnopolskiej. Jednostki realizacyjne dzielą się na Dyrekcję Budownictwa Specjalistycznego, koordynującą kluczowe inwestycje na terenie kraju oraz 5 oddziałów z biurami zlokalizowanymi w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście, Lublinie i Krakowie. W tym roku firma realizuje również pierwsze kontrakty z zakresu budownictwa ekologicznego.

Rok 2010-06-29 09:03:02

Intensywny rozwój działalności spółki na terenie całego kraju poprzez filie w Białymstoku, Lublinie, Poznaniu, Gdańsku i Krakowie

Rok 2002

Intensywny rozwój działalności spółki na terenie całego kraju poprzez filie w Białymstoku, Lublinie, Poznaniu, Gdańsku i Krakowie

Rok 2002

Intensywny rozwój działalności spółki na terenie całego kraju poprzez filie w Białymstoku, Lublinie, Poznaniu, Gdańsku i Krakowie

Rok 2002

Développement dynamique de l'activité dans tout le pays grâce aux filiales à Bialystok, Lublin, Poznan, Gdansk et Cracovie

Rok 2004

The Company's organisational structure is adapted to nationwide operation. Contract execution units are now the Specialist Construction Division coordinating major development projects in Poland as well as 5 branches with offices in Warsaw, Poznan, Tri-City, Lublin and Krakow. In 2004 the Firm also obtains its first environmental contracts.

Rok 2005

Debiut na rynku budownictwa wojskowego i drogowego oraz realizacja obiektów specjalnego przeznaczenia. Następuje dalsza reorganizacja struktury firmy. Oprócz isniejącej Dyrekcji Budownictwa Specjalistycznego, powstaje Dyrekcja Budownictwa Ekologicznego, Dyrekcja Budownictwa Inżynierskiego oraz Regiony: Centrum, Południe, Północ, Zachód i Wschód.

Rok 2010-06-29 09:03:28

Pierwsza budowa poza granicami kraju – biurowiec klasy A dla Globe Trade Centre w Belgradzie (Serbia i Czarnogóra).

Rok 2003

Pierwsza budowa poza granicami kraju – biurowiec klasy A dla Globe Trade Centre w Belgradzie (Serbia i Czarnogóra).

Rok 2003

Pierwsza budowa poza granicami kraju – biurowiec klasy A dla Globe Trade Centre w Belgradzie (Serbia i Czarnogóra).

Rok 2005

The company works on its first military, road-building and special-use projects. The organizational structure is further revised. Separate Specialist Construction, Environmental Construction and Civil Engineering Divisions (DBS, DBE and DBI) and Regions: Centre, North, West, South and East are formed.

Rok 2003

Premier chantier à l'étranger - immeuble de bureaux de classe A pour Globe Trade Centre à Belgrade (Serbie-Monténégro)

Rok 2006-2007

Firma poszerza zakres wykonywanych usług o realizacje obiektów elektroenergetycznych oraz hydrotechnicznych.

Rok 2010-06-29 09:03:56

Struktura organizacyjna firmy dostosowana została do działalności ogólnopolskiej. Działy realizacyjne podzielono na Dyrekcję Budownictwa Specjalistycznego koordynującą kluczowe inwestycje na terenie kraju oraz 5 samodzielnych Regionów, których biura zlokalizowane zostały w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście, Lublinie i Krakowie. W tym roku także firma realizuje pierwsze kontrakty z zakresu budownictwa ekologicznego.

Rok 2004

Struktura organizacyjna firmy dostosowana została do działalności ogólnopolskiej. Działy realizacyjne podzielono na Dyrekcję Budownictwa Specjalistycznego koordynującą kluczowe inwestycje na terenie kraju oraz 5 samodzielnych Regionów, których biura zlokalizowane zostały w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście, Lublinie i Krakowie. W tym roku także firma realizuje pierwsze kontrakty z zakresu budownictwa ekologicznego.

Rok 2004

Struktura organizacyjna firmy dostosowana została do działalności ogólnopolskiej. Działy realizacyjne podzielono na Dyrekcję Budownictwa Specjalistycznego koordynującą kluczowe inwestycje na terenie kraju oraz 5 samodzielnych Regionów, których biura zlokalizowane zostały w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście, Lublinie i Krakowie. W tym roku także firma realizuje pierwsze kontrakty z zakresu budownictwa ekologicznego.

Rok 2006-2007

The company expands its range of services still further, with the construction of power engineering and hydraulic engineering projects.

Rok 2004

La structure de la société se voit adaptée à la dimension nationale de son activité. Les départements opérationnels sont divisés entre la Direction des constructions spécialisées (DBS), qui assure la coordination des projets clés sur l'ensemble du territoire de la Pologne, et 5 Régions autonomes dont les sièges sont situés à Varsovie, à Poznan, dans l'agglomération de la ville de Gdansk, à Lublin et à Cracovie. La même année, la société réalise ses premiers contrats dans le secteur de la protection de l'environnement.

Rok 2010-06-29 09:04:28

Wejście na rynek budownictwa wojskowego i drogowego oraz realizacja obiektów specjalnego przeznaczenia. Zreorganizowano strukturę organizacyjną firmy wyodrębniając Dyrekcję Budownictwa Ekologicznego, Dyrekcję Budownictwa Specjalistycznego i Dyrekcję Budownictwa Inżynierskiego oraz Regiony: Centrum, Południe, Północ, Zachód i Wschód.

Rok 2009

Powołanie jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za działania w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Rok 2005

Wejście na rynek budownictwa wojskowego i drogowego oraz realizacja obiektów specjalnego przeznaczenia. Zreorganizowano strukturę organizacyjną firmy wyodrębniając Dyrekcję Budownictwa Ekologicznego, Dyrekcję Budownictwa Specjalistycznego i Dyrekcję Budownictwa Inżynierskiego oraz Regiony: Centrum, Południe, Północ, Zachód i Wschód.

Rok 2005

Wejście na rynek budownictwa wojskowego i drogowego oraz realizacja obiektów specjalnego przeznaczenia. Zreorganizowano strukturę organizacyjną firmy wyodrębniając Dyrekcję Budownictwa Ekologicznego, Dyrekcję Budownictwa Specjalistycznego i Dyrekcję Budownictwa Inżynierskiego oraz Regiony: Centrum, Południe, Północ, Zachód i Wschód.

Rok 2009

Formation of an organizational unit responsible for public-private partnership projects.

Rok 2005

La société élargit son champs d'activité à la construction d'ouvrages militaires et de routes et à la réalisation d'ouvrages spéciaux. Elle réorganise sa structure en séparant la Direction des constructions écologiques (DBE), la Direction des constructions spécialisés (DBS) et la Direction du génie civil (DBI), ainsi que les Régions Centre, Sud, Nord, Ouest et Est.

Rok 2010-06-29 09:04:52

Firma poszerzyła zakres wykonywanych usług o realizacje obiektów elektroenergetycznych oraz hydrotechnicznych.

Rok 2010

Utworzenie spółki Warbud SKE FM (obecnie Vinci Facilities), której zadaniem jest zarządzanie, administrowanie i/lub utrzymanie techniczne obiektów.
Powołana zostaje również Dyrekcja Budownictwa Medycznego.

Rok 2006-2007

Firma poszerzyła zakres wykonywanych usług o realizacje obiektów elektroenergetycznych oraz hydrotechnicznych.

Rok 2006-2007

Firma poszerzyła zakres wykonywanych usług o realizacje obiektów elektroenergetycznych oraz hydrotechnicznych.

Rok 2006-2007

La société élargit la gamme de ses prestations pour proposer à ses clients la réalisation d'ouvrages électriques et hydrotechniques

Rok 2010

Formation of the company Warbud SKE FM whose task is to manage, operate and provide technical maintenance services for various facilities.
Hydrotechnical Construction and Public Procurement Divisions are formed.

Rok 2009

powołanie jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za działania w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego

Rok 2009

powołanie jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za działania w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego

Rok 2009

Warbud fonde une entité responsable des partenariats public-privé.

Rok 2012

Jest to rok jubileuszowy. W ciągu 20-letniej działalności Warbud oddał po użytku ponad 400 nowoczesnych realizacji uhonorowanych licznymi nagrodami

Rok 2012

It is the year of jubilee. In the 20-year-old business use Warbud gave the realization of more than 400 modern honored with numerous awards

Rok 2010

utworzenie spółki Warbud SKE FM odpowiedzialnej za zarządzanie, administrowanie i/lub utrzymanie techniczne obiektów

Rok 2010

utworzenie spółki Warbud SKE FM odpowiedzialnej za zarządzanie, administrowanie i/lub utrzymanie techniczne obiektów

Rok 2010

Warbud crée la société Warbud SKE FM dont l’objectif est de fournir les prestations de gestion, d’administration et/ou d’entretien technique d’ouvrages.
La société fonde également la Direction du génie hydrotechnique et la Direction des marchés publics.

Rok 2015

signing of a ground-breaking contract named “Construction of the New Seat of District Court in Nowy Sącz at Grunwaldzka St.” This is the first project in Poland implemented as a Private Funding Initiative in which a State Treasury unit is acting as the Public Partner.

Rok 2015

Podpisanie pionierskiego projektu pod nazwą ”Budowa Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej". To pierwsza inwestycja w Polsce realizowana w formule PPP, gdzie po stronie publicznej stoi jednostka organizacyjna Skarbu Państwa. 

Rok 2011

Warbud crée deux entités : la Direction des travaux pour le secteur énergétique et la société VINCI ENVIRONNEMENT POLSKA Sp. z o.o. spécialisée dans la réalisation de centres de traitement et de neutralisation des déchets ménagers (centres de production de biogaz et stations d’incinération).

Rok 2017

An anniversary of the company Warbud Spółka Akcyjna. We have been fascinated by building for 25 years now.

Rok 2017

Spółka Akcyjna Warbud obchodzi jubileusz. Od 25 lat fascynuje nas budowanie.

Rok 2012

C'est l'année du jubilé. Dans l'usage professionnel de 20 ans, Warbud a la réalisation de plus de 400 séculaire moderne avec de nombreux prix

Serwis internetowy www.warbud.pl wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia i ułatwienia Ci korzystania z jego zasobów. W ustawieniach przeglądarki można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.s Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Twojego urządzenia końcowego. Szczegółowe informacje o celu używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.
nie pokazuj więcej tego powiadomienia