2009-02-04

Styczeń 2009

Wykonaliśmy wykop do poziomu fundamentu oraz kolumn DSM. Przygotowujemy się do niwelacji terenu pod wylanie chudego betonu dla podpory nr 1. We właściwym czasie zostanie na nim ułożona izolacja i wykonane zbrojenia płyt fundamentów dla budynku A i B.


UWAGA! Powtórka dla „niewtajemniczonych”:

Co wykonaliśmy:

  1.  wykop (wykonuje się go do jakiejś rzędnej - najczęściej trochę wyżej niż spód fundamentu)
  2. kolumny DSM (to kolumny, które są mieszanką gruntu i cementu – wykonuje się je w głąb ziemi)
  3. niwelację (czyli wyrównanie gruntu) do poziomu chudego betonu (popularnie zwany „chudziakiem”. Jest to warstwa wyrównawcza betonu, która ułatwia dalsze prace. Łatwiej ułożyć klocki na desce czy na piasku?)

Co zamierzamy:

  1. wylać „chudziak” (patrz wyżej)
  2. ułożyć na nim (jak na desce) izolację przeciwwodną fundamentów
  3. wykonać fundamenty i ... budować dalej ...
Adres budowy: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie/ Zajęcza | 00-379 Warszawa | tel.: 022 492-24-00 | faks: 022 492-24-02 | e-mail: budowa_kopernik@warbud.pl