2009-08-05

Sierpień 2009


Obecnie na budowie pracuje 235 osób. Jesienią, gdy rozpoczną się roboty wykończeniowe liczba pracowników wzrośnie do ok. 500. Przy realizacji obiektu wbudowaliśmy ponad 17 tys. m³ betonu i ponad 2 tys. ton stali. Wywiezione zostało ponad 70 tys. m³ ziemi. Roboty przy konstrukcji żelbetowej powoli zbliżają się do końca.


 20 sierpnia, na placu budowy Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego p. Bogdan Zdrojewski oraz Prezydent m.st. Warszawy p. Hanna Gronkiewicz-Waltz podpisali umowę o dofinansowanie budowy Centrum Nauki Kopernik z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w kwocie 207 mln zł. Jej całkowita wartość jest oszacowana na 364 mln zł.

Adres budowy: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie/ Zajęcza | 00-379 Warszawa | tel.: 022 492-24-00 | faks: 022 492-24-02 | e-mail: budowa_kopernik@warbud.pl