2008-11-06

Październik 2008

Październik 2008 r.

Na placu budowy postawione zostało zaplecze budowy, ogrodzenie oraz wykonano drogi wewnętrzne.

Rozpoczęliśmy wykonanie murków prowadzących pod ściany szczelinowe oraz ścianki Larsena od strony Wybrzeża Kościuszkowskiego. Od 7 października wykonujemy ściany szczelinowe.

Jesteśmy w trakcie wykopu pod tunel techniczny. Od strony Wisły wykonujemy przekładki sieci tramwajowych i kabli energetycznych.

Adres budowy: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie/ Zajęcza | 00-379 Warszawa | tel.: 022 492-24-00 | faks: 022 492-24-02 | e-mail: budowa_kopernik@warbud.pl