2009-04-07

Marzec 2009

W marcu zakończyliśmy prace ziemne. Obecnie prowadzone są roboty izolacyjne oraz zasypki wokół wykonanych fundamentów modułu A, B i skrzyń żelbetowych.

Jesteśmy w trakcie szalowania i zbrojenia konstrukcji platformy sprężonej żelbetowej (belek) nad tunelem Wisłostrady. Wykonaliśmy i zabetonowaliśmy I i II takt rusztu 8 belek żelbetowych wraz z montażem splotów w kanałach kablowych. Trwają prace przy szalowaniu i zbrojeniu stropu rusztu sprężonego. Ich zaawansowanie wynosi 50%.

 

Na poszczególnych modułach Centrum Nauki Kopernik prace przedstawiają się następująco:

  1. Kawiarnia – gotowe są elementy pionowe podziemia (słupy i ściany) oraz strop nad podziemiem. Obecnie pracujemy w poziomie parteru.
  2. Planetarium – wykonaliśmy płytę fundamentową w 100%. Trwają prace przy elementach pionowych (czyli słupach i ścianach) podziemia.
  3. Moduł A – gotowa jest izolacja przeciwwodna oraz płyta fundamentowa. Aktualnie wykonywane jest zbrojenie i szalowanie ścian i słupów podziemia - zaawansowanie prac wynosi 45%. 
  4. Moduł B – w 60% wykonaliśmy izolację oraz płytę fundamentową.
  5. Galeria plenerowa – zakończyliśmy wykonywanie fundamentów.

Rozpoczęto montaż trzeciego żurawia. Będzie pracował na module B od 9 kwietnia.

Adres budowy: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie/ Zajęcza | 00-379 Warszawa | tel.: 022 492-24-00 | faks: 022 492-24-02 | e-mail: budowa_kopernik@warbud.pl