2009-11-09

Listopad 2009

Kładziona jest instalacja teletechnicza i elektryczna (m.in.: koryta kablowe, szynoprzewody, oświetlenie, gniazda) na poziomie „-1” budynków A, B, parkingu podziemnego – zaawansowanie prac wynosi 20%. Trwają prace przy instalacji odgromowej na dachu modułu A oraz w podziemiach budynków A, B i parkingu.
Równolegle prowadzone są prace przy elewacji budynków – rozpoczęto montaż podkonstrukcji fasad, izolacji z wełny, szklenia na obiekcie A od strony: północnej, wschodniej i południowej.
 
Prace przy konstrukcji stalowej postępują:
  • obiekt B: obecnie prowadzone są roboty przy wykonywaniu rusztu Vierandela na poziomie stropodachu,
  • planetarium: trwa montaż konstrukcji stalowej słupów zewnętrznych w poziomach 0, +1
  • galeria plenerowa: przystępujemy do montażu podłogi i dachu z prefabrykatów stalowych.

Adres budowy: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie/ Zajęcza | 00-379 Warszawa | tel.: 022 492-24-00 | faks: 022 492-24-02 | e-mail: budowa_kopernik@warbud.pl