2009-01-05

Grudzień 2008

Grudzień 2008 r.

Praca wre. Ścianki szczelinowe w budynku „A” i „B” są gotowe. Kończymy prace przy ściankach szczelinowych w parkingu podziemnym oraz w planetarium.

Na budowie pracują już dwa żurawie wieżowe. Pierwszy – umieszczony od strony Wybrzeża -  dla wykonania budynku A. Drugi żuraw, pojawił się od strony Wisły, pod wykonanie kawiarni, planetarium, platformy sprężonej oraz części budynku A.
Wykop pod tunel techniczny zrealizowaliśmy w 100%. Wykop pod budynek A jest na ukończeniu, natomiast wykopy w budynku B i galerią plenerową mają po 75% stanu zaawansowania.

Rozpoczęliśmy wykonywanie montażu koryt kablowych dla infrastruktury podziemnej tunelu tj. sanitarnej, elektrycznej oraz teletechnicznej.

Adres budowy: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie/ Zajęcza | 00-379 Warszawa | tel.: 022 492-24-00 | faks: 022 492-24-02 | e-mail: budowa_kopernik@warbud.pl