2009-06-23

Czerwiec 2009

Żuraw Herkules, który pracuje przy montażu mega-kratownic – ogromnych stalowych prętów tworzących konstrukcję budynku, umiejscowiony został blisko tunelu Wisłostrady. Lokalizacja ta pozwala na swobodny montaż do 2/3 każdej mega-kratownicy.

 

Od strony Wisły położy do czwartku – 25 czerwca ostatni element trzeciej mega – kratownicy. Do końca czerwca będzie montował elementy konstrukcyjne stropu poziomu +1, zwane rusztem stalowym Vierandella.

 

Następnie zostanie zdemontowany i ponownie zmontowany na placu od strony Wybrzeża Kościuszkowskiego. Wraz z początkiem lipca będzie tam pracował przy montażu pozostałych części mega -  kratownic. Łącznie położonych zostanie pięć mega-kratownic: trzy sztuki na budynku A i dwie na obiekcie B. Łączna waga mega – kratownic wynosi 1200 ton. Roboty montażowe przy wznoszeniu konstrukcji stalowej budynku A, B i Planetarium potrwają do listopada obecnego roku.


Zakończono prace przy sprężaniu belek rusztu sprężonego nad tunelem Wisłostrady.
Na koniec miesiąca przewidziane jest zakończenie wykonania stropu poziomu 0 w budynku A.

 

Adres budowy: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie/ Zajęcza | 00-379 Warszawa | tel.: 022 492-24-00 | faks: 022 492-24-02 | e-mail: budowa_kopernik@warbud.pl